เกี่ยวกับเรา

TRANSPORTATION

"การเติบโตของธุรกิจและการนำเข้าส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่องทำให้เราบริษัท Lion Trans Co., Ltd. ไม่สมารถหยุดพัฒนาการบริการ และความรู้ของเราเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา"

โลกได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามความเร็วของ internet ซึ่งความตั้งใจแรกของการจัดตั้งบริษัท Lion Trans Co., Ltd. ยังคงเป็นปณิธานของบริษัทและพนักงานทุกคน ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการลูกค้าและยังคงพยายามหาแนวทางการขนส่งสินค้า ที่เหมาะสมและรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยลูกค้าให้สามารถสร้างการแข่งขันในธุรกิจโลก

ดังนั้นเราจึงไม่หยุดพัฒนาบุคลากรและเรียนรู้กับ partner หรือ เอเย่นต์ ทั่วโลกของเราในแนวทางใหม่ๆของการขนส่ง เพื่อตอบคำถาม แนะนำลูกค้าให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาตามสถานะการณ์ ในราคาที่เหมะสม และได้รับการบริการทีดี รวมถึงบริการหลังการขายหรือช่วยลูกค้าแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดเพื่อให้แต่ละงานขนส่งผ่านไปได้ด้วยดี

และในอนาคตข้างหน้าเราเชื่อว่าการขนส่งยังคงจะเปลียนแปลงพัฒนาไปในหลากหลายแนวทาง พวกเรา Lion Trans พร้อมยืนเคียงข้างลูกค้าเพื่อพัฒนาและเติมเต็มการค้าขายของลูกค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างดี

more informations


SERVICE

experienced professionals across the globe. Our ability and expertise in moving LCL (less than container load) cargo combined with our relationships.

more information